Bildelslagret

ISO-14001 och ISO 9001

Sedan Mars 2012 är vi ISO 9001 certifierade och April 2003 blev vi certifierade enligt ISO-14001 och har sedan 1999 branschens egna miljö- och kvalitetscertifiering.

Kvalitets- och miljöpolicy

Med givna miljömål skall vi säkerställa en korrekt miljöbehandling av mottagna bilar för återanvändning och återvinning.

Genom ständiga förbättringar av metoder och utbildning av personal vill vi öka återvinningsgraden vid demontering av bilar, minska resursförbrukning samt förebygga föroreningar till mark, luft och vatten. Vår strävan är att ständigt minska den miljöpåverkan som företagets verksamhet ger. Företaget garanterar och ger intryck av ordnade förhållanden inför sina kunder, samt garanterar att följa gällande lagstiftning.

Vår ambition är att leverera den kvalitén på produkterna enligt kundförväntan.

Alla anställda i företaget deltar i utvecklingen av vårt kvalitet och miljöledningssystem.

Se våra certifikat: