Bildelslagret

ISO-14001 och ISO 9001

Sedan Mars 2012 är vi ISO 9001 certifierade och April 2003 blev vi certifierade enligt ISO-14001 och har sedan 1999 branschens egna miljö- och kvalitetscertifiering.
 

Bildelslagret säljer av begagnade originalbildelar och nya bildelar.
Detta bidrar till en ökad cirkulär ekonomi i hela värdekedjan med en ökad återanvändningsgrad av demonterade kvalitetssäkrade fordonskomponenter.
En korrekt återvinning av fordon enligt absolut högsta miljökrav och övriga bindande krav.

Bildelslagret arbetar kontinuerligt med att vara bland de ledande bildemonteringarna i Sverige med avseende på miljö, kvalitet, leveransprecision och företagets grundläggande principer.

Se våra certifikat:

ISO 9001:2015 

ISO 14000