Bildelslagret

Om du vill skrota din bil ring 0520-472625
Mån-Fre 7-16

Ansvar för vår miljö

Som miljöcertifierat företag tar vi inte bara hand om din bil, vi värnar samtidigt om miljön, vi återanvänder och återvinner minst 85% av bilen, vi dränerar alla farliga vätskor som skickas för destruktion.

Gällande regler för att lämna skrotbilar

1 juni 2007 trädde producentansvaret för alla bilar i kraft, vilket innebär att man kostnadsfritt kan lämna sin kompletta bil för skrot.

För icke kompletta bilar som saknar väsentliga viktreducerande delar tas
en avgift ut på 300-1200 kr. Om överskjutanden skatt finns att få, betalar vägverket ut pengar till registrerad ägare efter det att bilen lämnats till oss.

Inga skrotningspremier finns att tillgå.
Bilar som lämnats går aldrig att återregistrera.

Tänk på att

  • Bilar som lämnas får inte innehålla avfall, kemikalier eller annat som inte tillhör bilen, i dessa fall tas en avgift ut på 250 kr.
  • Om bilen lämnas med mer än 5st hjul tas en avgift ut på 25 kr/hjul.
  • Glöm ej legitimation och sista giltiga registreringsbevis.
  • Här kan du Beställa registreringsbevis
  • Den gula delen ska lämnas undertecknad av dig som ägare.
  • Kan inte du som ägare lämna bilen måste en fullmakt finnas.
  • Båda registeringsskyltarna måste finnas med till bilen.